fbpx
02-328-5997

Privacy Policy

1. บทนำ

 • บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้กำหนดแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณ เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เข้าชมเว็บไซต์ของเรา การดำเนินการอย่างอื่นอย่างใดในการโต้ตอบกับเรา รวมถึงการติดต่อสื่อสารใดๆกับเรา
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ..2562 ทั้งนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของบริการที่คุณร้องขอ เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับคุณ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ เอกสารประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อในการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ (Social Media) และอีเมล
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการใช้บริการ เช่น การใช้บริการจากเรา การร้องขอใช้บริการ และบริการช่วยเหลือพิเศษหรือบริการเสริมใดๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของคุณ และ/หรือโปรแกรมสะสมคะแนนอื่นๆ เช่น หมายเลขสมาชิก รายละเอียดการลงทะเบียน (ชื่อผู้ใช้และรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้) จำนวนคะแนน กิจกรรมการสะสมคะแนน และแลกคะแนนของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ความสนใจและความต้องการของคุณ ตามประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของคุณกับเรา ประสบการณ์ในการใช้บริการ หรือการเข้าร่วมในการวิจัยทางการตลาด และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • ข้อมูลการติดต่อระหว่างกัน หากคุณติดต่อเรา เราจะเก็บบันทึกการติดต่อดังกล่าว รวมถึงการโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าของเรา การติดต่อเราผ่านการแนะนำติชมบริการ หรือในช่องทางออนไลน์ (Social Media)
 • การใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และสื่อดิจิทัลอื่นๆ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ (www.gourmetprimo.com) ของเรา เราอาจรวบข้อมูล IP Address ของคุณ ข้อมูลตำแหน่ง ประเภทของบราวเซอร์ ระบบการทำงาน พฤติกรรมการท่องเว็บ ระยะเวลาการใช้งาน เว็บไซต์ที่อ้างอิง ความสนใจและการใช้โปรแกรมผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

3. วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง หรือจากตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ เช่น เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของเรา แอพพลิเคชั่น ช่องทางออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทางอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การจองล่วงหน้า การเช็คอิน การเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ สถานที่ทำการ  สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่ให้บริการ   เช่น การให้ข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา สถานที่ที่ให้บริการ เป็นต้น
 • เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทในกลุ่ม พันธมิตร คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของเรา ตัวแทน และหน่วยงานภาครัฐ

4. การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจอง สั่งซื้อล่วงหน้า การสำรองโต๊ะ หรือการบริการด้านอาหารในลักษณะอื่นๆ รวมถึงจัดส่งอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
  • เพื่อประมวลผลการชำระเงินและยืนยันตัวตนของคุณ

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในกลุ่ม พันธมิตรของเรา หรือผู้ประกอบการขนส่ง ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 

 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณให้กับเราผ่านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือการวิจัยการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเรียกดู) เพื่อให้เข้าใจถึงความสนใจและความต้องการของคุณ เราอาจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในกลุ่ม หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่เหมาะกับคุณเช่นกัน

 • เพื่อสื่อสารกับคุณ
  • เพื่อให้การบริการสนับสนุนลูกค้า เช่น แจ้งข้อมูล สถานะล่าสุดของผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา  
  • เพื่อตอบคำถามหรือตอบสนองข้อร้องเรียนจากคุณ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในโปรแกรมสมาชิก และ/หรือโปรแกรมสะสมคะแนน ของสมนาคุณ หรือรางวัลต่างๆ
 • เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
  • เรารวมถึงบริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการติดต่อประสานงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางจดหมาย อีเมล SMS โทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ (Social Media) และช่องการการติดต่ออื่นๆ
 • เพื่อการตลาด
  • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอพิเศษ ตามที่คุณได้เลือกการรับข้อมูลเหล่านี้
  • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา 
  • เราอาจติดต่อสื่อสารด้านการตลาดกับคุณ ผ่านทางจดหมาย อีเมล SMS โทรศัพท์ และช่องทางออนไลน์ (Social Media) ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เราจะขอความยินยอมจากคุณในขณะที่เรารวบรวมข้อมูลจากคุณเพื่อดำเนินการด้านการตลาดประเภทนี้
  • เราจะให้ทางเลือกแก่คุณในการยกเลิกรับการติดต่อสื่อสาร เพื่อกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ส่งถึงคุณ และคุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมได้โดยการติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. สิทธิของคุณ และการติดต่อเราด้านล่าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อผูกพันทางกฎหมาย

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบหรือการเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลของเราตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม หน่วยงานที่ดำเนินการฟ้องร้องคดีและบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดีหรือการสอบสวนโดยบุคคลดังกล่าวในทุกที่หรือในกรณีจำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้น ในกรณีที่ได้รับอนุญาตเราจะส่งคำขอดังกล่าวหรือแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะตอบสนอง เว้นแต่การกระทำเช่นนั้นจะกระทบต่อการป้องกันหรือตรวจสอบอาชญากรรม

 • เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้แน่ใจว่าบริการออนไลน์ของเรา รวมถึง www.gourmetprimo.com พร้อมใช้งาน เราอาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ พฤติกรรมการใช้งานบนแอพพลิเคชั่นของคุณ ข้อมูลสถานที่ IP Address ที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อกำหนดการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับการบริการบนออนไลน์ของเรา และเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

โปรดทราบว่านอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการ (เช่น ผู้ประกอบการด้านไอที ผู้ให้บริการชำระเงิน หน่วยงานด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านอาหาร) ที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การเงิน หรือธุรกิจ) และบริษัทที่ดำเนินการในนามของเรา รวมทั้งบริษัทในกลุ่มของเรา

5. การส่ง การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

 • การรักษาความปลอดภัย

การรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์นั้น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยจากถูกเจาะระบบ อย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราหรือผู้ให้บริการของเรา การเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลนี้อยู่ภายใต้นโยบายและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของเรา เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่เราได้มอบ (หรือคุณได้เลือก) รหัสผ่านที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลใดๆที่เราส่งถึงคุณ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอื่นใดที่เราได้แจ้งให้คุณทราบ เราขอให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้กับผู้อื่น

 • ระยะเวลาการเก็บรักษา

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภัยตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย หรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรักษา (1) รายละเอียดของธุรกรรมและการติดต่อจนกว่าระยะเวลาการเรียกร้องที่เกิดจากการทำธุรกรรมกับเราหมดอายุแล้ว หรือ (2) ข้อมูลบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป ข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (และข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนนี้จะได้รับการเก็บรักษาไว้) หรือถูกทำลายทิ้งอย่างปลอดภัย

6. สิทธิของคุณและการติดต่อเรา

 • สิทธิของคุณ

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรับสำเนา หรือขอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามสภาพปัจจุบัน ในบางกรณีคุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

  • ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
  • ขอให้ทำลาย  หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้
  • ในกรณีที่การประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอม โปรดแจ้งถอนความยินยอมของคุณเพื่อให้เราหยุดการประมวลผลนั้น
  • ขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราและเรายังถือเก็บไว้ ให้กับบุคคลที่สาม
  • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลใดๆ ที่เรายึดตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ว่าเหตุผลของเราในการดำเนินการนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ
  • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

คำร้องขอใช้สิทธิของคุณ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และโปรดระบุชื่อของคุณ อีเมล ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถระบุข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้น

 • สิทธิในการเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาด

คุณมีสิทธิในการเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดของเราได้ตลอดเวลา โดย

  • ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกไม่เข้าร่วมที่แสดงไว้ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
  • แก้ไขการตั้งค่าบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกการสมัคร หรือ
  • ส่งคำขอไม่รับการสื่อสารทางการตลาด ไปยังรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อเราด้านล่าง
 • ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่:
หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด
เลขที่ 129 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
หรืออีเมล์ไปที่ DPO-Office@bangkokaircatering.com

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความส่วนตัว

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนโยบายฉบับล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ www.gourmetprimo.com

มีการปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565