02-328-5997

Asian Food Stall

"Authentic Culinary Experience at Gourmet Primo Catering's Food Stall"
Asian Food Stall

บริการจัดซุ้มอาหารสไตล์เอเชียน ไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ฯลฯ ปรุงกันแบบสดๆ พร้อมเสิร์ฟแบบร้อนๆ มีหลากหลายเมนูให้เลือกตามงบประมาณ เหมาะสำหรับงานประชุม สัมมนาทั่วไป งานเลี้ยงพนักงาน กิจกรรมประจำปี พิธีแต่งงาน หรืองานเฉลิมฉลองตามเทศกาลต่างๆ